Meditace a mantry

CO JE NAAM MEDITACE?

Meditace je známá, léty prověřená věda, která přispívá k sebeléčení na všech úrovních. Naam meditace je založená na použití síly zvukové vibrace skrze mantru, kterou tvoří zvuky s jedinečným efektem díky vibračnímu rytmu daným frekvencí a opakováním, ve spojení s dechem, záměrem a pozicemi rukou.

Je radostnou formou meditace, která dosahuje pozoruhodných výsledků. Slovo Naam je ekvivalentní k západnímu pojetí „slova“, takže Naam meditace je v podstatě meditace se Slovem.

„Meditace nám dovoluje vynést na povrch negativní karmické zkušenosti a nezdravé vzorce, které obývají hloubky našeho podvědomí. Ty pak díky mantře, společně se silou dechu, mohou být neutralizovány a konstruktivně začleněny do vědomí. Nejsou již dále chaotickými energiemi přebývajícími v podvědomí, které narušují náš vědomý život. Díky meditaci neutralizujeme a přeměňujeme tyto energie z negativních na pozitivní. Pak jsou znovu přeneseny zpátky do naší osobnosti jako příznivé a ucelené části naší psyché.“ [Božský lékař, Dr. Joseph Michael Levry].

JAK FUNGUJE NAAM MEDITACE?

Naam používá v meditaci lidský hlas v kombinaci s oddaným přístupem k rozvoji schopnosti pozorovat myšlenky bez zamotání se v nich. Ten, kdo medituje, rozvíjí schopnost řešit situace, které zažil dříve, které ačkoliv se staly v minulosti, stále ovlivňují realitu této osoby v přítomnosti. Meditace Naam stimuluje thalamus, hypotalamus, hypofýzu, epifýzu a tím dochází k synchronizaci mezi těmito čtyřmi důležitými žlázami. Tímto způsobem člověk aktivuje čelní mozkový lalok, aby mohl činit vědomá rozhodnutí, překonávat negativní reakce a rozvíjet osobnost, která je laskavá, tolerantní, odolná vůči stresu a negativitě.

ODKUD PŘIŠLA NAAM MEDITACE?

Meditace Naam neboli meditace se silou zvuku, „Slova”, “Božského jména“ existuje již od nejstarších dob. Je to univerzální praxe, o které v průběhu věků psali velcí mudrci a mystikové z východní i západní tradice.

V Rámájaně, velkém eposu hinduismu, který byl napsán kolem roku 500 př. n. l., se píše: „Naam byla vládnoucím prostředkem k duchovnímu osvobození ve všech čtyřech obdobích; zvláště v období Kalijugy neexistují k osvobození žádné jiné prostředky.“ A dodává: „Těm, kteří opakují Naam, je požehnáno.“ Kalijuga je obdobím, ve kterém se nacházíme. Hinduistický básník – svatý Goswami Tulsidas (kolem roku 1500 n. l.) řekl: „Kalyug Kewal Naam Adhara (Simar-Simar Nar) Utarahin Para“, což znamená „ve věku Kali Yuga, pouze s vibrací Naam budou lidské bytosti plout hlubokým mořem světa. Pouze Naam přinese blaženost, mír a osvobození.”

Samotný Guru Nanak (narozen v roce 1469 a zakladatel sikhismu) uvedl, že „osvobození a mírumilovní jsou pouze ti, kteří recitují Naam.“ Je to to stejné Naam, nebo-li Slovo, o kterém se mluví v evangeliu svatého Jana (kolem 01 př. n. l.), kde je uvedeno: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.“

Všechno pochází ze Slova. Všechno pochází z Naam. Toto je podstatou všech posvátných písem. Všechny síly vesmíru jsou obsaženy v Naam, kterým je Logos – Verbum. A právě opakování Naam je životně důležité v tomto karmickém věku, který Védy označují jako Kalijuga.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT OD NAAM MEDITACE?

Meditace Naam přispěje ke spojení těla a ducha mysli tak, aby praktikující mohl zažít vnitřní rovnováhu a úlevu od mnoha fyzického, emocionálního a duševního strádání. Na fyzické úrovni Naam vyvažuje a harmonizuje žlázový systém, nervový systém a chemii krve k vytvoření trvalého zdraví.

Z emocionálního hlediska, Naam řeší kořen podvědomých emocionálních stavů, které způsobují deprese, strach, hněv, přecitlivělost a další negativní emoční stavy, jako je úzkost, smutek, chtíč, hněv, pochybnosti a na jejich místě v nás zanechává svobodu, klid, víru, důvěru, jistotu a ve svém důsledku štěstí, radost a hluboký pocit naplnění.

Na úrovni mysli, Naam pomáhá odstraňovat z mysli negativitu, včetně sebedestruktivních myšlenek, sebeomezujících přesvědčení. Místo toho Naam meditace zanechává mysl klidnou, harmonickou, jasnou, kreativní a vědomou. Ti, kteří praktikují Naam, mají pozitivní náhled na život. Meditujeme, abychom rozpustili negativní vlivy, zvyky a vzorce. Díky rozvinutí naší mentální aktivity získáme radost a klid. Je to příležitost se obrátit dovnitř a pozorovat naše karmické vzorce, aniž bychom se na ně emočně vázali. Praktikováním meditace rozvíjíme naše božské smysly, vynášíme na povrch naše talenty a získáváme odvahu vystoupat nad rámec omezení našeho prostředí. Všechny meditace i lekce Naam jógy doprovází léčivá meditační hudba, speciálně vytvořená Dr. Josephem Michaelem Levrym v souladu s přírodními a léčivými zákony vesmíru.

VÍCE O meditaci a mantrách  SI MŮŽETE PŘEČÍST V ČLÁNCÍCH

 

„Jakmile se určitý počet lidí setkává v meditaci za použití posvátného zvuku (Naam)
se záměrem vize míru, je její příznivý a léčivý efekt umocněn na druhou počtem přítomných lidí.“
Dr. Joseph Michael Levry