Harmonyum

CO JE HARMONYUM?

Harmonyum je dokonalý, mocný, spirituální léčebný systém, který byl vytvořen se záměrem pomoci lidem dosáhnout trvalého zdraví. Podstatou je změna vibrační energie v rámci těla. Harmonyum pomáhá zvyšovat vitální energie a vibrační úroveň způsobem, který není možné dosáhnout léky, bylinnými extrakty či podobně. Je řešením pro nemoci různého původu ať fyzického, emočního nebo mentálního. Abychom dosáhli trvalého zdraví, je velmi důležité se zaměřit na příčinu jakékoliv nemoci. Harmonyum cílí na kořen, podstatu a tím pozitivně ovlivňuje způsob jakým myslíme, cítíme, jednáme a mluvíme. Postupně se zamezí další existenci nemocí ve fyzickém těle. Účinek Harmonya podporuje aktivní přístup klienta, který je ochoten na sobě pracovat, měnit své nevědomé vnitřní nastavení, tak jak je Harmonyum postupně odkrývá. Harmonyum se pak stává nádhernou cestou transformace, která vede k zářícímu zdraví, nadhledu, vitalitě, radosti a štěstí. Harmonyum zpomaluje proces stárnutí.

Lidské tělo je citlivý, dokonalý chrám, který je schopen se kompletně sám opravit. Aby tomu tak bylo, je potřeba se o sebe aktivně starat. Harmonyum posiluje schopnost našeho těla regulovat funkci imunitního systému, tím pomáhá sebe-léčícímu mechanismu plně fungovat a vystoupit z cyklu nemoci. Musíme uchovávat a ctít život, abychom tím neutralizovali nemoci, protože v okamžiku, kdy se kolem nás nachází disharmonie a nesoulad, bude následovat nemoc.

JAK HARMONYUM PRACUJE?

Harmonyum je technika jemného doteku, zaměřená na páteř, mozek a vnitřní orgány. Jeho vývoj je úzce spjat s čínskou medicínou. Aktivuje jednotlivé meridiány, akupunkturní body a posiluje elektromagnetické pole těla. Podle tradiční čínské medicíny jsou meridiány cestami komunikace pro energii stejným způsobem, jako jsou tepny a žíly cestami komunikace pro krev. Energie, která proudí skrze meridiány, ovlivňuje všechny tekutiny těla, krev, hormony, nervový, imunitní a kardiovaskulární systém. Harmonyum obnovuje božský proud léčení, vřelosti a života v rámci každého meridiánu a dovoluje tak tělu i mysli mít hluboký prožitek vyrovnanosti a míru.
Harmonyum vyživuje 100 biliónů buněk těla, které motivuje k tomu, abyste probudily a začaly pracovat pro naše zdraví a štěstí. Harmonyum transformuje náš život.

CO SE DĚJE BĚHEM APLIKACE HARMONYA?

Během Harmonya klient zažívá hluboký stav uvolnění, který navozuje série jemných, neinvazivních pohybů a doteků v oblasti páteře, mezi prvním obratlem a její spodní částí. Provádí se zpravidla na masážním stole, kdy klient zůstává oblečený. Pro ty, kteří si nemohou lehnout, je možné provést vhodné úpravy.

JAK DLOUHO HARMONYUM TRVÁ?

Harmonyum trvá 50 až 70 minut.

PRO KOHO HARMONYUM VHODNÉ?

Harmonyum je přínosné pro lidi všech věkových kategorií. Probouzí duchovní podstatu a pomáhá otevřít srdce. Díky tomu je přínosem jak pro zdravé, tak i pro klienty s různými zdravotními komplikacemi. Je příznivé v těhotenství, kdy se doporučuje aplikovat Harmonyum až po ukončení čtvrtého měsíce.

NA CO SE HARMONYUM ZAMĚŘUJE?

Harmonyum aktivuje vrozenou samoléčící moudrost. Funguje díky zacílení na zdroj původu veškerého narušení – mysl a emoce. Harmonyum je vynikající pro snížení bolesti, stresu, úzkosti, deprese, nespavosti, hormonální nerovnováhy a problémů imunitního systému. Dále pomáhá v případech srdečních onemocnění, cukrovky, vzácných nemocí, endokrinní nerovnováhy, trávicích problémů, artritidy, neplodnosti, sexuálního zdraví a při mnoha dalších okolnostech.
Harmonyum může pomoci při hojení zlomeného srdce, deprese, nízkého sebevědomí, závislosti, bipolární poruchy, sebepoškozujících návyků a mnoha dalších problémů.

JSOU KONTRAINDIKACE V KOMBINACI S LÉKY?

Hlavním přínosem léčebné techniky Harmonyum je, že nevytváří žádné riziko
v rámci používání farmaceutických léků, a proto je výbornou doplňkovou léčbou pro pacienty, kteří podstupují léčení.

JAK VÁM MŮŽE HARMONYUM POMOCI?

Harmonyum navrací dokonalé zdraví těla i ducha, neboť vyživuje a posiluje jeho prapůvodní esenci. Podporuje stav hluboké relaxace a obnovuje tělo do ideálního stavu rovnováhy a harmonie. Pravidelné aplikace uvolňují vnitřní vrozenou moudrost těla a přenášejí do vyššího cyklu manifestace. Harmonyum přináší efekt, který je ekvivalentní mnoha letům meditace.

JAKÉ JSOU DRUHY HARMONYA?

HARMONYUM 1 pracuje primárně na naší minulosti, na růstu vědomí, odkrývání našich programů a zvyků. Probíhá v oblečení vleže na břiše. Páteř je kontaktována jemným dotykem rukou.
HARMONYUM 2 podporuje tok energie v těle, pracuje s aktuálním energetickým stavem klienta. Speciálně dodává energii a vitalitu mozku a vnitřním orgánům (srdce, plíce, játra, slezina, slinivka, reprodukční orgány). Je vhodné k podpoře regenerace po nemocech, úrazech, operacích. Probíhá vleže na zádech a je bez doteku.
HARMONYUM 3 se aplikuje v případech, kdy není příčina nemoci známa, kdy se točíme v kruhu a nevíme jak dál. Harmonyum 3 aktivuje energii srdce. Probíhá vleže na břiše.

PROČ SVĚT POTŘEBUJE HARMONYUM?

Svět prochází intenzivními změnami a potřebuje, abychom byli v plné síle. Mnoho lidí je zaujato moderním přístupem ke zdraví, jako jsou diety, potravinové doplňky, estetické operace či různé alternativní přístupy. Mnohdy si nejsou vědomi zásadní důležitosti spirituálního těla a působení autonomního nervového systému. Právě autonomní nervový systém je mostem mezi tělem fyzickým a spirituálním. Příčina všech nemocí se nachází ve vibrační podstatě těla spirituálního. Většina lékařů se zaměřuje na symptomy nemoci poté, co se objevily. To přináší dočasnou úlevu, příčina řešena není. Nejvyšší formou medicíny je preventivní medicína, která léčí symptomy spirituálního těla předtím, než se manifestují ve fyzickém těle. Tím se udržuje dokonalé zdraví. Harmonyum obnovuje spirituální tělo do jeho správné normální funkce. Jakmile je toho nastaveno, autonomní nervový systém začíná vibrovat v souladu s vitální energií a božskou inteligencí. Zdravé vibrace jsou přenášeny do každé buňky našeho těla. Harmonyum je transformační cestou vedoucí k plnému zdraví, duchovnímu růstu, abychom byli efektivní, kreativní, úspěšní a šťastní.

VÍCE O HARMONYU SI MŮŽETE PŘEČÍST V ČLÁNCÍCH