Historie

ODKUD PŘIŠLA NAAM JÓGA?

Naam jóga byla zahájena jako praxe v roce 2006. Byla založena Dr. Josephem Michaelem Levrym (PhD). Slovo „Naam“ odpovídá posvátnému proudu zvuku, vytvořenému podle matematických principů. Jméno Naam jóga je formou jógy propojující kreativní léčivé zvuky se silnými a specifickými dechy, fyzickým pohybem a pozicemi rukou, jež příznivě ovlivňují energii meridiánů. Dalším pilířem, o které se Naam jóga opírá, jsou Zákony vesmíru a aplikace univerzální kabaly, která je také známá jako věda o objevování ztraceného „slova“.

V roce 2011 Dr. Levry oficiálně představil starodávnou praxi Sukshma Vyayama, praxe Himálaj, jako součást Naam jógy, aby vytvořil to, co je nyní známé jako Shakti Naam Yoga. Dr. Levry se Sukshma Vyayama naučil od Shri Bal Mukund Singha, žáka Svámí Dhirendra Brahmachari Ji, který byl královským mistrem jogínem a učitelem dvou indických premiérů Jawalharlal Nehru a Indiry Gándhíové. Swami Dhirendra Brahmachari Ji zase studoval přímo pod jeho svatostí Shri Maharishi Karthikeya Ji, který objevil Sukshma Vyayama jako posvátný jogínský systém himálajských jogínů. Shakti Naam jóga, jak se dnes vyučuje, kombinuje praxi Sukshma Vyayama s meditací Naam, dynamickými jogovými pohybovými sekvencemi a dýchacími technikami.

Kořeny Shakti Naam jógy jsou sestaveny z kombinace málo známé formy jógy z Himálaj, Univerzální Kabaly a Naam. Shakti Naam jóga může být vystopována zpět až k himálajským mistrům, kteří praktikovali tyto pokročilé techniky, jež osvobozovaly tělo od efektů nemocí a stárnutí. Tato vzácná jogínská praxe Shakti Naam jógy vznikla díky vzácnému muži z Himálaj, známému jako Maharishi Karthikeya Ji Maharaj, který žil přes 300 let. Jeden z jeho studentů byl Yogi Swami Dhirendra Brahmachari Ji, královský mistr jógy, jehož samotný způsob života se stal neutuchajícím zdrojem rad a vedení, se tak zasloužil o rozšiřování jógy po celém světě.

Swami Dhirendra Brahmachari Ji byl byl vysoce ctěný a jeho moudrost a rady byly vyhledávány i velmi vyhlášenými jogíny své doby jako byli Shri Mahesh Yogi, Yogi Bhajan, Shri Shri Ravi Shankar, Sant Shri Asharam Ji Bapu a Yogrishi Baba Ramdev.

Swami Dhirendra Brahmachari Ji byl učitelem mnoha nadaných žáků. Měl jednoho speciálního studenta jménem Shri Bal Mukund Singh Ji, který byl jeho přímým žákem a osobním asistentem. Byl tím, kdo předváděl jógu na Swami Dhirendry národním televizním programu o zdraví a životnímu stylu prostřednictvím jógy, který byl vysílán po dobu bezmála deseti let v pozdních sedmdesátých a na začátku osmdesátých let minulého století.

Oddán k rozšiřování učení jógy, Swami Dhirendra vytvořil Mezinárodní centrum pro výzkum jógy, kam patřila i jogínská nemocnice, kde se léčili pacienti bez používání moderní medicíny. V šedesátých letech Swami Dhirendra navštívil bývalý Sovětský svaz a trénoval ruské kosmonauty. Efektivní výsledky jeho práce mu přinesly nejvyšší veřejné uznání a byly vnímány díky svému pozitivnímu vlivu i indickou politikou. Uspořádal také první mezinárodní seminář jógy v Dillí, kterému předsedal Shri Chander Mohan Ji Maharaj, s Indirou Gandhi a Panditem Jawaharlalem Nehru jako čestnými hosty.

Swami Dhirendra Brahmachari Ji byl držitelem posvátné a jedinečné jogínské moudrosti, hojně studované Shri Bal Mukund Singh Jim v horách, lesích a ašrámech v Himálaj.

S vědomím, že Shri Bal Mukund jednou bude hlavním uchovávatelem této linie, byl důkladně připravován Swami Dhirendrou a veden k setkání s mnoha osvícenými jogíny a mystiky na vrcholcích Himálaj v Nepálu a Indii. Po určitém čase, jak se rozšířil vliv jeho učení, získal Shri Bal Mukund Singh Ji vlivné studenty a příznivce. Na seznamu jeho studentů byli ministři vlády, vysoce uznávaní vědci a elitní atleti. Také mu bylo uděleno několik zlatých medailí společně s vytouženým titulem Šampiona šampionů na Světovém jóga šampionátu. Získal i mnoho dalších medailí na jógových šampionátech mezinárodních i národních úrovní (SLYC). Shri Bal Mukund Singh Ji je královským jogínským výzkumníkem a tohoto času přebývá v Indii. Po tři desetiletí sloužil indické vládě jako výzkumný funkcionář zaměřený na jógu pro Ministerstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení. Díky své speciální pozici mohl Shri Bal Mukund Singh Ji po dobu své práce fungovat v chráněném prostředí. Proto není většině veřejnosti o výsledcích těchto důležitých výzkumů nic známo.

Byl to právě Shri Bal Mukund Singh Ji, který Dr. Levrymu předal pokročilou a tajnou formu Sukshma Vyayama. Dr. Levry tuto vzácnou vědu jógy aktivně sdílí se západním světem. Díky tomu má příležitost uskutečňovat pozitivní změny v životech tisíců lidí. 

LINIE VÝCHODU

Jméno Naam jóga bylo přijato v roce 2006.

Ke konci roku 2004 díky tajemnému setkání přímo s posvátným Baba Virsa Singh Ji obdržel Dr. Levry spirituálním přenosem dar Naam. Schopnost předávat Naam jiným získal svatý Baba Virsa Singh Ji přímo od Baba Siri Chanda, syna Guru Nánaka. Toto setkání podnítilo zrod toho, co je dnes na Západě známé jako Naam jóga a představuje sloučení Kabaly s jogínskými praktikami Východu pod záštitou Naam. 

Dr. Levry vytvořil praxi Naam jógy díky celoživotnímu studiu různých forem jógy, Kabaly a východních orientálních pohybových umění. Toto unikátní spojení učí od 80. let minulého století. A jako učitel, student a badatel i nadále pokračuje ve své oddanosti tomuto učení a syntéze spirituální moudrosti vlastní všem tradicím.

Jedna z jeho spirituálních cest zavedla Dr. Levryho do Indie k Yogi Shri Bal Mukund Singh Jimu, který mu soukromě předal dávné tajné jogínské praktiky Sukshma Vyayama, v západním světě téměř neznámé. Staly se základem další formy Naam jógy nazývané Shakti Naam jóga. Málo známá forma jógy Sukshma Vyayama má kořeny v Himálaj. 

Guru Nának (1469–1539), Otec Sikhismu a první z deseti Guruů Sikhů, zosobňuje pravdivý odkaz používání meditace o Bohu díky odříkání, zpěvu a neustálému upamatovávání si jednoho pravého stvořitele. Guru Nának obdaroval lidstvo s Jaap: Eck Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru, „Je Jeden Bůh, Jeho Jméno je Pravda, Oslavujte na věčné časy tohoto úžasného Boha.“

Baba Siri Chand (1494–1643), byl nejstarší syn Guru Nánaka. Někteří jej dokonce považují za největšího svatého v historii Indie. Guru Nának zvolil pro Baba Siri Chand život Udasi, ve kterém praktikoval striktní jogínský životní styl celibátu, chudoby a hluboké komunikace s Bohem. Baba Siri Chand obdržel Naam přímo od svého otce a lidé z celé Indie za ním cestovali, aby získali požehnání tohoto svatého muže.

Baba Virsa Singh (1934–2007), známý také jako Maharaji, byl Svatý muž biblických rozměrů. Od dětství byl požehnán božskými setkáními jak s Baba Siri Chand tak také s Guru Gobind Singh, desátým z Guruů Sikhů. Vedli jej cestou striktních meditací a obětavé služby lidstvu. Pro bezpočet lidí na celém světě byl upřímným obráncem pravdy a dharmy (služby), léčitelem a spirituálním učitelem. Maharaji byl pravým svatým, který hlásal o důležitosti neustálé komunikace s Bohem díky přednášení Naam, čtením Jaap Sahibu a obětavé službě.

LINIE ZÁPADU

Dr. Joseph Michael Levry je zakladatelem Naam jógy, mezinárodně uznávaným spirituálním vůdcem, mystikem, skladatelem, spisovatelem a učitelem o sebeléčení, praktické spirituality a seberealizace. Formálně představil Naam jógu svým studentům v roce 2006 a o Baba Virsa Singh píše ve své knize Kód mistrů (2007). Byl požehnán tím, že obdržel Posvátné Naam přímo od Maharaji a svůj život oddává léčení a službě lidstvu.

Dr. Levry byl od dětství vychováván pro vysoce metafyzické vědy a západní Kabalu, která je známá jako matematika spirituality, stejně tak jako hudba je matematikou umění. Toto poskytuje základ pro porozumění univerzální pravdě. Studium metafyziky mu poskytlo komplexní perspektivu víry, léčení a spirituality. V raných letech dospělosti, během dlouhodobého ponoření se do studia v mystických školách prokázal disciplínu a mistrovství nad sebou samým a obdržel tituly nejvyššího uznání z několika mystických institucí. Fyzika, kvantová fyzika a metafyzika poskytují teoretický rámec pro porozumění mechanismu, který je skrytý ve fungování Naam jógy a v léčebném systému Harmonyua tak, jak jej Dr. Levry vyvinul. Speciálně metafyzika se zabývá příčinou za příčinami, podstatou reality, logikou myšlení a obsahuje vědy, které zpřístupňují vnitřní fungování spirituality.

Dr. Levry společně s dalšími potomky linie Rozekruciánů, kteří představují dávnou kabalistickou filozofii, zasvětili svůj život rozvoji a obraně konstruktivní Božské duchovní moudrosti pro pozitivní evoluci lidstva. 

Podle způsobu klasických učenců Východu a Západu i on rozpoznal neoddělitelnost spirituality a vědy a na základě tohoto poznání produkoval posvátnou hudbu, která se slučuje s vědou a metafyzikou. Nahrál více než 30 CD posvátného zvuku, která jsou předmětem bezpočtu osobních svědectví o jejich pomoci v oblasti zdraví, rodiny, zlepšení psychiky i postupu v kariéře. Jeho třídílný samostudijní kurz Univerzální Kabaly, patnáctiletý archív článků na Rootlight.com a pět knih slouží jako primární zdroj vědomostí pro jeho studenty. Dvěstěhodinový kurz Naam jógy pro učitele je uznávaný Mezinárodní asociací jógy a podporovaný Mezinárodní Naam jóga asociací. Existuje 10 dalších certifikačních kurzů a programů týkajících se životního stylu, které pokrývají témata od plodnosti a prenatálního zdraví až po spirituální aplikace při zdravotních obtížích. Obrovské množství těchto vzdělávacích materiálů dokládá celoživotní oddanost Dr. Levryho ke vzdělávání, učení a výzkumu.