Dr. Levry

KDO JE DR. JOSEPH MICHAEL LEVRY?

Dr. Joseph Michael Levry je autentický Spirituální Mistr, který na počátku 21. století přináší regeneraci do spirituality. Je mezinárodně proslulým spirituálním vůdcem, mystikem, hudebním skladatelem, spisovatelem a učitelem o sebeléčení, praktické spiritualitě a seberealizaci. Život, práce a učení Dr. Levryho představují univerzální vzkaz, který spojuje světová spirituální učení tím, že odkrývá jejich esenci a společný původ. Svůj život oddal celosvětovému léčení a službě vedením druhých k moudrosti jejich vlastního srdce.

Dr. Levry získal magisterský titul v oboru průmyslového inženýrství na Polytechnic Institute of New York a je také držitelem titulu doktor filozofie v metafyzické vědě. Jako vědec, Dr. Levry sofistikovaně spojuje starodávnou východní moudrost, mystiku a léčebné postupy, jako je meditace, dechová práce a jóga, se západní vědou, matematikou, moderní medicínou, metafyzikou a silným učením Univerzální Kabaly. Z těchto spojení vznikla Naam jóga jako jedinečný praktický systém sebeléčení. Jméno Naam jóga, které bylo přijato v roce 2006, vzniklo díky setkání Dr. Levryho se svatým mužem biblických rozměrů Baba Virsa Singh Ji, známý jako Maharaji, z Nového Dillí v Indii. Na tomto setkání Dr. Levry obdržel spirituálním přenosem dar “Naam”.

Univerzální Kabala, stejně tak jako všechno učení Dr. Levryho, není ani náboženská ani omezená jedním systémem víry. Je univerzální a otevírá naše srdce. Obsahuje obrovské množství vědomostí. Je jedinečnou esencí dávné moudrosti, která nás učí, jak se přesunout za iluzi oddělení tím, že nám pomáhá vidět vše jako jednotu. Jakkoli mají učení Dr. Levryho svůj původ v určitých spirituálních tradicích, jsou lidé všech náboženství a víry, stejně tak jako lidé bez víry a náboženství, přitahováni k jeho čisté esenci. Dnes Dr. Levry šíří léčivé poselství této Božské spirituální moudrosti.

Narození Dr. Levryho a jeho životní misi jeho rodině předpověděli vysoce pokročilí mystikové. Už od jeho mládí bylo těm, co ho znali, zřejmé jeho spirituální propojení. V dospělosti se díky rozsáhlému studiu s mystickými zasvěcenci jeho spirituální nadání plně rozvinulo.

Dr. Levry se poprvé setkal s jógou ve věku čtrnácti let díky své starší sestře, která začala praktikovat Hatha jógu ve Francii a ukázala svému bratrovi její léčivou sílu. Když zažil na vlastní kůži účinky jógy, započala jeho cesta studia mnoha tradic ve vědě jógy zahrnutých. Během svých častých cest do Indie, Asie, Israele a Západní Indie měl Dr. Levry požehnání setkat se s učením různých mudrců všech spirituálních disciplín. Jeho spirituální cesty kolem světa a zvláště v Indii ho vedly k různým jogínským mistrům, od kterých obdržel mnoho pokročilých technik. Záhy na to, když se usídlil ve Spojených Státech, setkal se s Yogi Bhajanem, Mahan Tantrikem, který popularizoval Kundalini jógu na Západě. Na určitý čas se stal jedním z jeho osobních poradců a získal spirituální jméno Gurunam. Yogi Bhajan ho veřejně vedl ke sloučení Kabaly s vědou jógy a tím posvětil jeho další životní cestu: “Trvalo mi 40 let se tuto vědu naučit. A je na tobě (Dr. J. M. Levry), abys ji sepsal. Tato práce bude žít navždy.” (Yogi Bhajan, Ph.D., Mistr Kundalini jógy).

Dr. Levry změnil díky své oddanosti službě a globální vizi míru životy stovek tisíc lidí. Prostřednictvím své hudby, přednášek a knih šíří poselství o využití hluboké léčivé síly bezpodmínečné lásky.

CO JSOU SUPERCLASS?

Superclass je příležitost pro globální léčení, šíření lásky, míru a světla pod vedením Dr. Joseph Michaela Levryho.

“Je naší zodpovědností individuálně a kolektivně přispět této planetě něčím pozitivním, léčivým a povzbuzujícím,”
řekl Dr. Levry.

Díky této jeho vizi se v Mexico City uskutečnilo celkem šest globálních setkání pro mír a léčení (superclass), na kterých se spojilo statisíce lidí osobně i on-line z celého světa.Tato jedinečná událost představila léčivou sílu Naam jógy miliónům lidí po celém světě a ovlivnila lidi ze všech různých směrů. Naam jóga se stala známou jako nejrychleji rostoucí jóga svého druhu na světě.

Když byl Dr. Levry požádán, aby řekl, proč chtěl tuto lekci uskutečnit, odpověděl, “Pokud chcete zlepšit svět, začněte tím, že zlepšíte sami sebe a pokud chcete, aby vám vaše komunita pomáhala, pomozte vy jí.”

Více o Dr. Levrym najdete na jeho osobních stránkách zde.