12 kabalistických kódů

JAKÉ JSOU KABALISTICKÉ KÓDY PRO SPIRITUÁLNÍ RŮST?

 1. Za vše poděkujte a pociťte vděk.
 2. Praktikujte sílu služby.
 3. Milujte to, co je dobré. Ignorujte to, co je špatné.
 4. Staňte se dobrotou, spravedlností a soucitem. Nikdy nekritizujte a nezáviďte ostatním.
 5. Buďte trpěliví, klidní a berte ohledy na ostatní. Nepodléhejte hněvu a pýše. 
 6. Buďte soucitní, čistí a jemní. Nikdy nepoužívejte ironii.
 7. Buďte si sebou jistí, spokojení a otevřeni ostatním. Nepochybujte a nezáviďte.
 8. Najděte správnou míru ve všem, vyhněte se nestřídmosti.
 9. Buďte pokorní, milí, štědří a respektujte ostatní. Nedělejte si legraci z ostatních a nebuďte na ně zlí.
 10. Buďte pravdiví ve slovech a činech. Říkejte pravdu, nikdy nelžete a neshazujte ostatní. Pravda Vás osvobodí.
 11. Pomáhejte a berte ohledy na vše, co existuje. Nikdy nikoho nezraďte.
 12. Praktikujte oddanost. Milujte a chraňte život. Šiřte mír a harmonii a žádným způsobem nebuďte agresivní.