Důležitý vědecký průlom v hudbě a výzkumu rakoviny

Dokáže mozek skutečně reagovat na hudbu, jako by to byla medicína?

Neurovědci v Memorial Sloan Kettering Cancer centru v New Yorku použili hudební skladby Dr. Josepha Michaela Levryho ke snížení bolesti u dětí léčených na vzácnou formu rakoviny. Tato zjištění byla publikována v časopise Journal of Pediatric Oncology and Hematology 1 a byl udělen další grant na pokračování výzkumu.

Počátkem léta 2013 podstoupila skupina dětí léčbu neuroblastomu, což je velmi vzácný typ nádorového onemocnění, který postihuje nervové buňky plodu včetně nadledvinek a lymfatického nervového systému. Tyto děti potřebovaly dostávat vysoké dávky léků proti bolesti ve snaze zmírnit bolest spojenou s jejich život zachraňující léčbou. I při maximální povolené dávce je však bolest stále nežádoucím vedlejším účinkem.

Neurovědci Dr. Sonia Sequeira a Dr. Mahuidin Ahmed vyvinuli unikátní protokol k řešení tohoto vedlejšího efektu, který spočíval v poslechu a rytmickém vokalizování mantrických zvuků při meditaci s určitými hudebními kompozicemi. Pro svůj výzkum se rozhodli otestovat hudbu, kterou napsal Dr. Joseph Michael Levry. Výsledky byly velmi ohromující. Práce s těmito hudebními kompozicemi významně snížila dětskou bolest, což vedlo k 14% snížení podávání léků proti bolesti po jediném otestování.

Dr. Ahmed sdělil tyto poznatky o zvukové meditaci: „Moje kolegyně Dr. Sonia Sequeira a já jsme ukázali, že zvuková meditace používaná v Naam může být využita k poskytnutí akutní úlevy od bolesti u dětí podstupujících experimentální léčbu rakoviny a k významnému snížení potřeby léků proti bolesti. Díky těmto povzbudivým výsledkům máme nyní od nemocnice dotaci na provedení svého druhu první randomizované kontrolované studie, abychom zjistili, jak tyto stejné techniky mohou ovlivnit bolest, úzkost a výsledek u pediatrických pacientů, kteří podstoupili náročné operace v rámci léčení rakoviny.“

Studie ukazuje, že mozek může reagovat na správný typ hudby, jako by to byla medicína. V těchto kompozicích včlenil Dr. Levry vrstvy jistých samohláskových zvuků a melodických elementů, které odpovídají energetickým frekvencím. Tyto frekvence byly specificky vybrány pro jejich individuální léčivé vlastnosti a hudba je komplexně strukturována podle matematicky definovaných tónů a rytmu, který přímo podporuje proces léčení.

Dvě z léčebných skladeb v této studie byly také použity během různých celosvětových setkání pro mír a léčení pod vedením Dr. Levryho, včetně akce 2017, která spojila více než 318 000 lidí, a to jak osobně, tak online.

Lékařský, matematický a vědecký výzkum bezpochyby ukazují, že tato kombinace hudby, hlásek zvuků a tónů má obrovský léčivý dopad na posluchače. Tento průkopnický výzkum vytváří naději na uzdravení a nabízí nám pohled do budoucnosti, kde budeme schopni předepisovat léčení hudbou, stejně jako dnes předepisujeme léky.