Tato mocná léčivá aplikace Modlitby Páně vás naladí na příznivé, konstruktivní síly Vesmíru.

Dnes s vámi sdílíme mystickou verzi Modlitby Páně. Doufáme, že ji využijete k tomu, abyste požehnali svému životu i životům vašich milovaných. Je důležité pamatovat na to, že modlitba je mocným klíčem. Nejvíce učení z lidí jsou ti, co se nejvíce modlí. Modlete se k Bohu zatímco jste zdraví, aby na vás Bůh nezapomněl, když jste nemocní. Naše utrpení přichází díky ztrátě schopnosti se doopravdy modlit. Není nic horšího než modlitba, do které nevložíte své srdce. Modlitba bez srdce je špatnou modlitbou.

Trpíme, protože jsme ztratili schopnost modlit se k Bohu. Pojďme očistit naše myšlenky, pocity, slova a otevřít srdce díky dobrým skutkům a dobrému, pozitivnímu přístupu a modleme se. Bůh se pak postará o všechno ostatní: v tom je celé tajemství. Bůh, který je neměnným principem dokonalého dobra, koná dobro skrze nás, abychom i my jej mohli sklízet. Říkejte tuto modlitbu jednou nebo třikrát. Nechť je vám požehnáno.

MYSTICKÁ MODLITBA PÁNĚ

Otčenáš, jenž jsi na nebesích.

Jsem si teď vědom nekonečné a věčné přítomnosti, ve které žiji, a díky které myslím a tvořím. Bůh je neměnným principem dokonalého dobra, je jedinou přítomností a silou v mém životě. Jsem dítětem absolutního dobra. Vše, co přichází do mého života, je dobré a já přijímám nejvyšší dobro v rámci těla, mysli, srdce, duše, ducha a každodenních záležitostí.

Posvěť se jméno tvé.

Tato nekonečná a věčná božská přítomnost ve mně je celistvá a absolutní. Je to aktivita zdraví, která léčí, inteligence, která inspiruje, podstaty, která prospívá a lásky, která harmonizuje.

Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Já jsem Bůh, velkolepá a překrásná příležitost. Já teď umožňuji jeho dokonalé myšlence o mně, aby se rozvinula ve mně a skrze mě. Moje touha po zlepšení je božskou touhou po zdokonalení toho, co on skrze mě vyjadřuje a já mu umožňuji, aby se děla jeho vůle. Vidím sám sebe dělat to, co on ve mně vidí jako naplnění mé bytosti.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

Nemám žádnou existenci nad rámec božské přítomnosti, protože já jsem tato božská přítomnost, která se skrze mě vyjadřuje. Moje mysl je středem božského působení, přináší neomezené navýšení a krásné rozšíření do něčeho nového a lepšího než doteď. Proto nemohu být nikdy oddělen/a od sebenaplňující podstaty okázalosti vesmíru. Jsem obklopen/a nekonečnou substancí a tato božská substance se nyní manifestuje v bohaté a vhodné formě. Bůh je neměnným principem dokonalého dobra. Mým dobrem je neomezená podpora. Bůh je mojí neomezenou podporou a moje neomezená podpora je Bohem. Proto se hlásím ke svému božskému dědictví a každodenně neustále vyjadřuji nekonečnou hojnost. Bůh je mojí trvalou a dokonalou podporou.

Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.

Nekonečná a věčná božská přítomnost ve mně je mým potenciálem k rozpuštění všech konfliktů nebo prohřešků. Touto božskou přítomností je láska, která miluje skrze mě a ve mně tak, jak odpouštím a osvobozuje mě, jak jsem schopen/a ztratit a nechat odejít všechny omezující myšlenky o sobě i o ostatních.

Neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého.

Nekonečná a věčná božská přítomnost ve mně je mým světlem a vykoupením. Není žádné temnoty ve Světle. Nemůže být žádné temnoty ve mně, když jsem znovu vystavěn/a v duchovní jednotě v rámci nekonečné a věčné božské přítomnosti ve mně, která je lepší než Světlo a bezpečnější než známá cesta.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.

Ve všem, o co usiluji být, dělat nebo mít, si pokorně uvědomuji, že v této nekonečné a věčné božské přítomnosti je má síla mít své vlastní myšlenky na touhy a ambice, moje vůle začínat, moje síla pokračovat, moje moc všeho dosáhnout a sláva všech mých dosažených činů.

Toto je pravda a teď je uskutečněna.

Ti, kteří by se rádi obklopili kontinuální vibrací Modlitby Páně, mohou využít nahrávky ve francouzštině Notre Père na CD Naam Lumière. Stáhnout si ho můžete zde.